Disclaimer

Rando Technic besteedt veel zorg aan deze site en de op deze site getoonde gegevens. Rando Technic respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de klant haar verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld en derhalve niet ter beschikking wordt gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Rando Technic of haar partners.

Rando Technic kan echter de juistheid en de volledigheid van deze site en de op deze site getoonde gegevens niet garanderen en sluit in dit verband elke aansprakelijkheid uit .

Meer in het bijzonder is Rando Technic in geen geval aansprakelijk voor schaden ontstaan door de toegang tot deze site, het gebruik of de werking van deze applicatie, informatie en documenten, die op (beperkt toegankelijke onderdelen van) deze site worden aangeboden.

 

 

Alle genoemde prijzen op deze site zijn exclusief 19 BTW